ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

"Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma" dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası, bilimsel, çevrimiçi ve basılı bir dergidir. Bu dergi biyolojik çeşitlilik ve koruma üzerine yayın yapan hakemli uluslararası bir dergidir.

“Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma” dergisinde biyolojik çeşitliliğin tüm yönleriyle ilgili deneysel çalışmalar, orijinal makaleler, mevcut konular hakkında inceleme, vaka raporları, editör yorumları ve etik kurallara uygun olarak hazırlanan editöre mektuplar yayınlamaktadır. Bu dergi biyolojik çeşitlilik, biyoteknoloji, botanik, çevre bilimleri, organizmalar, ekoloji, etnobotanik, farmakoloji, genetik, gıda, koruma, mikroorganizmalar, ormancılık, tarım, tehlike altındaki habitatlar, tehlike altındaki türler, tıbbi bitkiler, tıp, zooloji üzerine yapılmış araştırmaları kabul eder. Açıklayıcı araştırma soruları sunan betimsel veya deneysel çalışmalar kabul edilir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Derginin yayın ve yayın süreçleri, Bilim Kurulu Editörleri Konseyi (CSE), Etik Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO). Dergi, bilimsel yayıncılıkta açıklık ve en iyi uygulama ilkelerine uygun yayın yapar.

Dergiyi okuma ve yayın ücretsizdir. Tüm makale, www.biodicon.com adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Dergi kuralları, bilgileri ve gerekli formlar derginin web sayfasında (http:// www.biodicon.com) bulunabilir.

Dergide yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini değil yazarın görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, yayınlanan makaleler ile ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergi 2008 yılında yayına başlamıştır. Bu dergi yılda üç sayı yayınlanır. Yayınlanma yeri Eskişehir/Türkiye’dir. Bu dergi “Türkiye Atıf Dizini”nde kayıtlıdır.

Dergiyi tarayan veri tabanları
"Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma" şu anda EBSCO, Genamics JournalSeek Veri Tabanı, Index Copernicus, InfoBaseIndex, Türkiye Atıf Dizini, Clarivate Analytics Thomson Reuters, Zoological Record  indekslenmektedir.

Kütüphaneler
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University ;City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; KYBELE Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; SUNCAT; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University.

Abonelikler
“Biological Diversity and Conservation” asitsiz kağıda basılmıştır. Dergiye abonelik başvuruları Editör Ofisine yapılmalıdır. Yayınlanan makalelerin özetleri ve tam metinlerine ücretsiz olarak www.biodicon.com adresinden ulaşılabilir.
Makale yazım kuralları ve dergi ile ilgili diğer ayrıntılar için ” http:// www.biodicon.com“ adresini ziyaret ediniz. Abone Formunu indirmek için tıklayınız.

Sahibi ve Yayıncı
Prof. Dr. Ersin YÜCEL
www.ersinyucel.com.tr

Baş Editör
Prof. Dr. Ersin YÜCEL
Adres: İki Eylül PTT Merkez, P.K. 86;     26000 Eskişehir / Turkey
Phone: +90364189988
E-mail: biodicon@gmail.com

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale