ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation A case study on earlier activation of the variable toad, Bufotes variabilis (Pallas, 1769) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 38-40 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.99608

A case study on earlier activation of the variable toad, Bufotes variabilis (Pallas, 1769)

Abdullah Altunışık
Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Amfibiler, çevresel faktörlerden doğrudan etkilenen en savunmasız gruplardan biridir. Nitekim araştırmacılar, türlerin neredeyse üçte birinin neslinin tükenme tehdidinde olduğunu bildirmişlerdir. Ilıman bölgedeki amfibiler normal şartlar altında kış mevsiminde uykuya yatarlar ve iklimdeki dalgalanmalar bu ektotermik hayvanların yaz ve kış aktivitesini dolaylı olarak etkiler. Bu çalışmada, Bufotes variabilis’in kış mevsiminde olağandışı aktivitesi hakkında bir veri sunuyor ve değişken desenli gece kurbağasının küresel iklim değişikliğinden dolayı yıl boyunca aktif olabileceğini değerlendiriyoruz.

Keywords: hibernation, winter activity, climate change, temperature, Adana

Değişken desenli gece kurbağası, Bufotes variabilis (Pallas, 1769)’in erken aktivasyonu üzerine bir örnek çalışma

Abdullah Altunışık
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

Amphibians are one of the most vulnerable group that are directly affected by environmental factors. Researchers report that nearly one third of species threatened with extinction. Amphibians in the temperate zone hibernate in winter season under normal conditions and fluctuations in climate impact indirectly the summer and winter activity of these ectothermic animals. In this study, we report data on the extraordinary activity of Bufotes variabilis in winter period and evaluated that variable toad could be active throughout the year due to global climate changes.

Anahtar Kelimeler: hibernasyon, kış aktivitesi, iklim değişikliği, sıcaklık, Adana

Abdullah Altunışık. A case study on earlier activation of the variable toad, Bufotes variabilis (Pallas, 1769). BioDiCon. 2019; 12(2): 38-40

Corresponding Author: Abdullah Altunışık, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale