ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation The morphological, anatomical and karyological studies on some species of Silene L. growing in Edirne/Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 167-180 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.81300

The morphological, anatomical and karyological studies on some species of Silene L. growing in Edirne/Turkey

Asude Soykan Kırbaş1, Ciler Kartal
1Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye

In this study, Silene L. genus belonging to Caryophyllaceae family, Silene conica L., S. italica (L.) Pers., S. lydia Boiss., S. subconica Friv. and S. tenuiflora Guss. species (Behenantha Otth, Conomorpha Otth and Siphonomorpha Otth sections), were examined morphologically, anatomically and karyologically and differences between them were revealed. Morphological studies show that; S. italica (section Siphonomorpha) is distinguished from 4 other species due to the fact that the petals are white and the flower condition is loose wide panicula. S. conica, S. lydia and S. subconica, which are included in Conomorpha section, are separated from each other in terms of calyx, capsule, anthophore and petal characteristics. S. lydia contains dense nonglandular trichomes throughout the plant. In S. tenuiflora (section Behenantha), the trichomes are found only on both surfaces of the lower leaves and in the lower parts of the body. There are no trichomes in the upper part. In anatomical studies; S. italica has a cavity in its stem pith, which is not visible in other species. Although the leaf mesophyll type of S. conica, S. italica, S. lydia, and S. subconica are equifacial, S. tenuiflora is bifacial. Druse crystals are in stem endoderm in S. conica, S. lydia and S. subconica, stem pith parenchyma in S. italica. S. tenuiflora does not contain crystals in its stem. All the specimens examined have druse crystals in the leaves scattered throughout the mesophyll tissue. These crystals are also present in the bundle sheath cells around the vascular bundles of the S. lydia. 2C DNA amounts of examined species; S. conica = 5.59 pg, S. italica = 5.67 pg, S. lydia = 9.39 pg, S. subconica = 6.94 pg and S. tenuiflora = 8.54 pg.

Keywords: Caryophyllaceae, Silene, morphology, anatomy, karyology

Edirne çevresinde yetişen bazı Silene L. türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik araştırmalar

Asude Soykan Kırbaş1, Ciler Kartal
1Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne, Türkiye

Bu araştırmada, Caryophyllaceae familyasına ait Silene L. cinsinin, Edirne çevresinde yetişen ve Behenantha Otth, Conomorpha Otth ve Siphonomorpha Otth seksiyonları içinde yer alan, Silene conica L., S. italica (L.) Pers., S. lydia Boiss., S. subconica Friv. ve S. tenuiflora Guss. türleri morfolojik, anatomik ve karyolojik olarak incelenmiş ve aralarındaki farklar ortaya konmuştur. Morfolojik incelemelerde; S. italica (seksiyon Siphonomorpha) petallerinin beyaz renkte olması ve çiçek durumunun gevşek geniş panikula şeklinde olması nedeniyle diğer 4 türden ayrılır. Conomorpha seksiyonuna dahil olan S. conica, S. lydia ve S. subconica kaliks, kapsül, antofor ve petal özellikleri bakımından birbirinden ayrılmaktadır. S. lydia, bitki genelinde yoğun örtü tüyleri içermektedir. S. tenuiflora (seksiyon Behenantha)’da tüyler sadece alt yaprakların her iki yüzeyinde ve gövdenin alt kısımlarında bulunur. Üst kısımlarda tüy bulunmaz. Anatomik incelemelerde; S. italica’nın gövde öz bölgesinde gözlenen öz boşluğuna diğer türlerde rastlanmaz. S. conica, S. italica, S. lydia, ve S. subconica’nın mezofili ekvifasiyal olmasına rağmen, S. tenuiflora’nın yaprak mezofil tipi bifasiyaldir. Druz kristalleri S. conica, S. lydia ve S. subconica’da gövde endodermisinde, S. italica’da gövde öz parankimasındadır. S. tenuiflora ise gövdesinde kristal içermez. İncelenen tüm örneklerin yapraklarında mezofil dokusuna dağılmış durumda druz kristali vardır. Kristaller S. lydia’da iletim demeti çevresinde, demet kını hücrelerinde de bulunur. İncelenen türlerin 2C DNA miktarları; S. conica = 5.59 pg, S. italica = 5.67 pg, S. lydia = 9.39 pg, S. subconica = 6.94 pg ve S. tenuiflora = 8.54 pg’dır.

Anahtar Kelimeler: Caryophyllaceae, Silene, morfoloji, anatomi, karyoloji

Asude Soykan Kırbaş, Ciler Kartal. The morphological, anatomical and karyological studies on some species of Silene L. growing in Edirne/Turkey. BioDiCon. 2019; 12(1): 167-180

Corresponding Author: Ciler Kartal

Quick Search

LookUs & Online Makale