ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Flora of Büyükorhan and Harmancık Districts (Bursa/Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 126-140 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.70298

Flora of Büyükorhan and Harmancık Districts (Bursa/Turkey)

Gülşah Bağçıvan1, Ruziye Daşkın2
1Bursa Uludağ University, Büyükorhan Vocational High School, Department of Forestry, Bursa, Turkey
2Bursa Uludag University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Bursa, Turkey

This study consists of the Flora of Büyükorhan and Harmancık districts that are located in the south of Bursa province. During the study, 1805 plant specimens have been collected from 72 different stations in the research area between 2011 and 2017. At the end of identification, 634 taxa belonging to 312 genera and 80 families have been determinated. The distribution of total taxa according to divisio, subdivisio and classis is as follows: 7 taxa in Pteridophyta division, 626 taxa in Spermatophyta division, 6 taxa in Pinophytina subdivision, 621 taxa in Magnoliophytina subdivision, 533 taxa in Magnoliopsida and 88 taxa in Liliopsida classis. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions and their rates are as follows; Mediterranean elements 131 (20,66 %), Euro-Siberian elements 82 (12,93%), Irano-Turanian elements 33 (5,21%) and multireginal or unknown originated 388 (61,20 %). The number of endemic taxa is 56 and the rate of endemism is 8,8 %. The distribution of endemic taxa according to threat categories has been given. The largest families are respectively, Asteraceae (84), Fabaceae (67), Lamiaceae (46), Poaceae (39) and Caryophyllaceae (36). The genera containing highest number of taxa are Trifolium (20), Hypericum, Verbascum, Veronica (10), Galium, Vicia (9) and Alyssum, Salvia (8).

Keywords: Flora, Büyükorhan, Harmancık Districts, Bursa, Turkey

Büyükorhan ve Harmancık İlçelerinin (Bursa/Türkiye) Florası

Gülşah Bağçıvan1, Ruziye Daşkın2
1Bursa Uludağ Üniversitesi,Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Bursa
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa

Bu çalışma Bursa ilinin güneyinde bulunan Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin florasını kapsamaktadır. Çalışma alanından 2011-2017 yılları arasında 72 farklı istasyondan toplanan yaklaşık 1805 bitki örneğinin teşhisi sonucunda 80 familya, 312 cins ve 634 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 7’si Pteridophyta bölümüne, 627’si Spermatophyta bölümüne aittir. 627 taksondan 6’sı Pinophytina, 621’i Magnoliophytina alt bölümündedir. 621 taksondan 533’ü Magnoliopsida, 88’i Liliopsida sınıfındadır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları Akdeniz elementi 131 (% 20,66), Avrupa-Sibirya elementi 82 (% 12,93), İran-Turan elementi 33 (% 5,21) ve çok bölgeli yada bölgesi bilinmeyenler 388 (% 61,20) şeklinde bulunmuştur. Endemik takson sayısı 56 olup endemizm oranı % 8,8’dir. Endemik taksonların tehlike kategorilerine göre dağılımı verilmiştir. En fazla takson içeren familyalar ve takson sayıları Asteraceae (84), Fabaceae (67), Lamiaceae (46), Poaceae (39) ve Caryophyllaceae (36)’dir. En fazla takson içeren cinsler ve takson sayıları şu şekildedir; Trifolium (20), Hypericum, Verbascum, Veronica (10), Galium, Vicia (9) and Alyssum, Salvia (8).

Anahtar Kelimeler: Flora, Büyükorhan, Harmancık, Bursa, Türkiye

Gülşah Bağçıvan, Ruziye Daşkın. Flora of Büyükorhan and Harmancık Districts (Bursa/Turkey). BioDiCon. 2019; 12(2): 126-140

Corresponding Author: Gülşah Bağçıvan, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale