ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation A new species of Lathyrus cirpicii F.Güneş (Fabaceae) from Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 161-168 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.66375

A new species of Lathyrus cirpicii F.Güneş (Fabaceae) from Turkey

Fatma Güneş
Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Trakya University, 22030 Edirne, Turkey

Lathyrus cirpicii was described as a new species from Turkey. This species is most morphologically similar to L. annuus, L. hierosolymitanus and L. cassius but it have some differs like broader stems, longer pedicels, larger flowers, more-flowered peduncles, bright-red corollas, linear-oblong pistils, widely keeled upper sutures of legumes and subprolate seeds. The pollen and seed structure of L. cirpicii and related species is described using scanning electron microscopy (SEM) and light microscopy (LM). A detailed description, information about the habitat, distribution, phytogeography and conservation and illustrations of the new species are also added.

Keywords: New species, Lathyrus cirpicii, Turkey

Türkiye’den bir Lathyrus cirpicii F.Güneş (Fabaceae) türü

Fatma Güneş
Trakya Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik, 22030 Merkez Edirne, Türkiye

Lathyrus cirpicii Türkiye’den yeni bir tür olarak tanımlandı. Bu tür morfolojik olarak, L. annuus, L. hierosolymitanus and L. cassius’a çok benzemektedir ancak gövdenin genişliği, çiçek saplarının uzunluğu, çiçeklerin büyüklüğü, çiçek durumundaki çiçek sayısı, parlak kırmızı çiçek rengi, uzun ve geniş dişi organ, meyve üzerindeki kanatların daha geniş olması ve tohum şekli gibi farklılıkları vardır. Polen ve tohum yapısı electron mikroskobu (SEM) ve ışık mikroskobu (LM) ile incelenmiştir. Türün detaylı bir betimi, yaşama alanı, yayılışı hakkında bilgi, coğrafyası ve korunma durumu, çizimi ve bazı fotoğraflar çalışmaya eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Itırşahi, Lathyrus cirpicii, Türkiye

Fatma Güneş. A new species of Lathyrus cirpicii F.Güneş (Fabaceae) from Turkey. BioDiCon. 2019; 12(2): 161-168

Corresponding Author: Fatma Güneş, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale