ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Investigation of Peganum harmala L. (Üzerlik) fruits sold in the market from the view of pharmaceutical botany [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 65-77 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.52724

Investigation of Peganum harmala L. (Üzerlik) fruits sold in the market from the view of pharmaceutical botany

Muhammed Mesud Hürkul1, Ayşegül Köroğlu2
1Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Ankara, Turkey
2Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Afyonkarahisar, Turkey

Peganum harmala L. (üzerlik; Nitrariaceae) is well-known herb amongst the public, which is also used to treat various health problems besides the widespread using of as a fumigant. In this study, the traditional use, chemical composition and biological effects of this plant, have been compiled as a monograph in the light of previous studies in our country and around the World. The samples of P. harmala sold under the name of "üzerlik" on the market were purchased from various districts of Turkey, as well as the samples collected from nature were used as a standard. For this purpose, 10 samples were purchased from Ankara, Gaziantep and Van markets. In addition, P. harmala samples collected from nature in Haymana (Ankara) were used as standard drugs. Morphological and anatomical structures of powdered drug samples were investigated to determine whether the samples were correctly obtained and whether they were the right drugs. In addition, the intended use of these herbal drugs have been determined and the sales forms were evaluated in terms of public health.

Keywords: Peganum harmala, üzerlik, fruit, powdered drug, morphology

Piyasada satılan Peganum harmala L. (Üzerlik) meyvelerinin farmasötik botanik açısından incelenmesi

Muhammed Mesud Hürkul1, Ayşegül Köroğlu2
1Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye

Peganum harmala L. (üzerlik; Nitrariaceae), tütsü olarak yaygın kullanımı dışında çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için de kullanılan, halk arasında iyi bilinen bir bitkidir. Bu çalışmada, türün ülkemizde ve dünyadaki geleneksel kullanılışı, kimyasal bileşimi ve biyolojik etkileri daha önce yapılan çalışmalar ışığında monograf şeklinde derlenmiştir. Piyasada “üzerlik” adı altında satılan P. harmala örnekleri çeşitli illerimizden satın alınmış, doğadan topladığımız örnekler ise standart olarak kullanılmıştır. Bu amaçla Ankara, Gaziantep ve Van piyasasından 10 numune satın alınmıştır. Ayrıca Haymana (Ankara)’da doğadan toplanan P. harmala örnekleri standart drog olarak kullanılmıştır. Satışı yapılan numunelerin doğru bitkiden elde edilip edilmediği ve doğru drog olup olmadığı öncelikli olarak morfolojik ve toz droğun karakteristik özellikleri yönünden anatomik çalışmalarla incelenmiştir. Ayrıca satışa sunulan bu drogların kullanım amaçlarının belirlenmesi ve halk sağlığı açısından uygun şartlarda tüketiciye sunulup sunulmadığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peganum harmala, üzerlik, meyve, morfoloji, toz drog

Muhammed Mesud Hürkul, Ayşegül Köroğlu. Investigation of Peganum harmala L. (Üzerlik) fruits sold in the market from the view of pharmaceutical botany. BioDiCon. 2019; 12(2): 65-77

Corresponding Author: Muhammed Mesud Hürkul, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale