ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation The Flora of Karz (Garez) Mountain (Tatvan, Bitlis/ Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 78-91 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.46220

The Flora of Karz (Garez) Mountain (Tatvan, Bitlis/ Turkey)

Ali Murat Keser1, Fevzi Özgökçe2
1Ankara University Faculty of Science Department of Biology Ankara Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Science Department of Biology Van Turkey

This research covers the flora of Karz (Garez) Mountain (Tatvan-Bitlis). As result of the field survey carried out between 2009 and 2011, 2000 plant specimens have been collected. According to the taxonomical identification of these materials; 286 genera, 409 species, 162 subspecies and 81 varieties belonging to 61 families were determined. A total of 652 taxa have been determined from the area. 3 species of the total 652 taxa is belonging to Pteridophyta division and 649 taxa are belonging to Spermatophyta division. Gymnospermae and Angiospermae subdivisions have 3 and 646 taxa respectively. In Angiospermae, Dicotyledones and Monocotyledones include 559 and 87 taxa respectively. A total of 65 (9.96 %) endemic species have been determined from the area. It is determined that 3 taxa are new record for square B9.

Keywords: Karz Mount, Flora, Tatvan, Bitlis

Karz (Garez) Dağı Florası (Tatvan, Bitlis/ Türkiye)

Ali Murat Keser1, Fevzi Özgökçe2
1Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ankara
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Van

Bu çalışma ile Karz (Garez) Dağı (Tatvan–Bitlis) Florası araştırıldı. 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilen bu araştırmanın arazi çalışmaları sonucunda yaklaşık 2000 bitki örneği toplandı. Toplanan bu bitki örneklerinin teşhisi sonucu alanda; 61 familya ve 286 cins’e ait 409 tür, 162 alttür ve 81 varyete olmak üzere toplam 652 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bu 652 taksonun 3’i Pteridophyta, 649’u Spermatophyta divisiosuna aittir. Spermatophyta üyelerinden 3’ü Gymnospermae ve 646’sı Angiospermae alt divisiosuna dahildir. Angiospermae’lerin 559’u Dicotyledones ve 87’i Monocotyledones sınıfında yer almaktadır. Alandan toplam 65 (% 9,96) endemik takson belirlenmiştir. Mevcut taksonlardan 3 tanesinin B9 karesi için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karz Dağı, Flora, Tatvan, Bitlis

Ali Murat Keser, Fevzi Özgökçe. The Flora of Karz (Garez) Mountain (Tatvan, Bitlis/ Turkey). BioDiCon. 2019; 12(2): 78-91

Corresponding Author: Ali Murat Keser, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale