ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Directional preferences of Yellow Wagtail (Motacilla flava) (Linnaeus, 1758) subspecies migrating through Kızılırmak Delta in spring [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 9-14 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.36855

Directional preferences of Yellow Wagtail (Motacilla flava) (Linnaeus, 1758) subspecies migrating through Kızılırmak Delta in spring

Arzu Gürsoy Ergen1, Haluk Kefelıoglu2
1Department of Biology, Science Faculty, Ankara University, Ankara/Turkey
2Department of Biology, Faculty of Sciences & Arts, Ondokuz Mayis University, Samsun/Turkey

The directional preferences of the Yellow Wagtail, Motacilla flava, subspecies were studied by orientation cage experiments performed during the spring migration between 2004 – 2006 in Kızılırmak Delta. Spring passage of Yellow Wagtail starts in late March, reaches a peak in mid-April, and then decreases progressively towards the mid-May at Kızılırmak Delta. 369 orientation experiments with Busse cages were conducted with the five M. flava subspecies (M. f. beema, M. f. feldegg, M. f. flava, M. f. melanogrisea, M. f. thunbergi) and two hybrids (M. f. superciliaris and M. f. dombrowskii). Both our observation and ringing data showed that the Yellow Wagtail subspecies stop-over in mixed flocks during spring migration in Kızılırmak Delta before they cross the Black Sea, which is a large migration barrier, and use this area for resting and feeding. According to the orientation experiments’ results, the subspecies showed mean orientation to the north. The predominant migration direction of M. flava subspecies were determined as northwest (NW) and northeast (NW). The taxa of this species head for north and thus they head for their breeding areas not before passing over the Black Sea, but after passing over the Black Sea.

Keywords: busse cage, Kızılırmak Delta, Motacilla flava, orientation, Yellow wagtail

İlkbaharda Kızılırmak Deltası’ndan göç eden Sarı kuyruksallayan (Motacilla flava) (Linnaeus, 1758) alttürlerinin yönelim tercihleri

Arzu Gürsoy Ergen1, Haluk Kefelıoglu2
1Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ankara/Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Samsun/Türkiye

Motacilla flava (Sarı kuyruksallayan) taksonlarının yönelim davranışlarını belirlemek amacıyla Kızılırmak Deltası’nda 2004 - 2006 yılları arasında ilkbahar göçü sırasında oriyantasyon kafesi deneyleri yapıldı. Kızılırmak Deltası’nda, Sarı kuyruksallayanların ilkbahar göçü mart ayı sonunda başlar, nisan ayı ortasında en yüksek seviyesine ulaşır ve mayıs ayı ortalarına doğru görece azalır. 2004 – 2006 yılları arasında beş alttür (M. f. beema, M. f. feldegg, M. f. flava, M. f. melanogrisea, M. f. thunbergi) ve iki hibride (M. f. superciliaris and M. f. dombrowskii) Busse kafesleri ile 369 oriyantasyon deneyi yapıldı. Oriyantasyon deneyleri ve halkalama çalışmaları sonuçlarına göre M. flava taksonuna ait bireyler, ilkbahar göçü sırasında büyük bir göç bariyeri olan Karadeniz’i aşmadan önce Kızılırmak Deltası’nda karışık sürüler halinde konaklamakta ve alanı dinlenme ve beslenme için kullanmaktadır. Oriyantasyon deneylerinden elde edilen sonuçlara göre M. flava’ya ait alttürler, kuzeye yönelmişlerdir. M. flava’nın ağırlıklı göç yönü, kuzeybatı (KB) ve kuzeydoğu (KD) olarak tespit edilmiştir. M. flava taksonları, Karadeniz’i aşmadan önce değil de, Karadeniz’i geçtikten sonra üreme alanlarına doğru yönelmektedirler.

Anahtar Kelimeler: busse kafesi, Kızılırmak Deltası, Motacilla flava, oryantasyon, Sarı kuyruksallayan

Arzu Gürsoy Ergen, Haluk Kefelıoglu. Directional preferences of Yellow Wagtail (Motacilla flava) (Linnaeus, 1758) subspecies migrating through Kızılırmak Delta in spring. BioDiCon. 2019; 12(2): 9-14

Corresponding Author: Arzu Gürsoy Ergen, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale