ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Caralluma tuberculata - An important medicinal plant to be conserved [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 189-196 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.33043

Caralluma tuberculata - An important medicinal plant to be conserved

Muhammad Azim Khan1, Maqsood Khan, Omer Suha Uslu
1University of Agriculture, Peshawar, Pakistan
2Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Agriculture, Kahramanmaraş, Turkey

Caralluma tuberculata N.E. Brown is a perennial herb. It belongs to Asclepiadaceae family, mostly found in the mountainous regions of Pakistan. The plant is used as vegetable in cooked form, consumed as tea or used in the dry powder form or chewed fresh. It is of great medicinal importance. Many communities have used this plant - as folk medicine for years to cure various ailments such as stomach problems, diabetes, muscle pain and skin treatment and as appetizer. Modern research suggests that it can be used in the formulation of various drugs. The plant has been tested for its anticancer, anti-diabetic, antioxidant, antimicrobial activities and other ailments. The plant must be conserved for its health benefits. An effort is made here to briefly describe the medicinal value of this important plant and create awareness in the community regarding its conservation.

Keywords: Caralluma tuberculata, medicinal plant, conservation

Caralluma tuberculata - Korunması gereken önemli bir tıbbi bitki

Muhammad Azim Khan1, Maqsood Khan, Omer Suha Uslu
1University of Agriculture, Peshawar, Pakistan
2Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Agriculture, Kahramanmaraş, Turkey

Caralluma tuberculata çok yıllık bir bitkidir. Pakistan'ın en çok dağlık bölgelerinde bulunan Asclepiadaceae familyasına aittir. Bitki pişmiş halde, çay olarak tüketilmiş veya kuru toz halinde veya taze çiğnenmiş olarak kullanılır. Çok büyük bir tıbbi öneme sahiptir. Mide problemleri, diyabet, kas ağrısı, cilt tedavisi ve iştah açıcı gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için yıllarca halk hekimliği olarak birçok topluluk bu bitkiyi kullandı. Modern araştırmalar, çeşitli ilaçların formulasyonunda kullanılabileceğini göstermektedir. Bitki anti-kanser, anti-diyabetik, antioksidan, anti-mikrobiyal aktiviteler ve diğer rahatsızlıklar için test edilmiştir. Bitki sağlık yararları için korunmalıdır. Burada, bu önemli bitkinin tıbbi değerini kısaca tanımlamak ve topluluğun korunmasına ilişkin farkındalık yaratmak için çaba sarf edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Caralluma tuderculata, tıbbi bitki, koruma

Muhammad Azim Khan, Maqsood Khan, Omer Suha Uslu. Caralluma tuberculata - An important medicinal plant to be conserved. BioDiCon. 2019; 12(1): 189-196

Corresponding Author: Muhammad Azim Khan

Quick Search

LookUs & Online Makale