ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation The moss flora of Pertek (Tunceli /Turkey) district [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 23-30 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.24633

The moss flora of Pertek (Tunceli /Turkey) district

Mevlüt Alataş1, Nevzat Batan2, Hüseyin Erata3
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Turkey
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Trabzon, Turkey
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Turkey

In this study, tha moss flora of Pertek district in Tunceli province was investigated. Results of the identification of moss specimens collected in different vegetation periods the year of 2018, total 46 taxa belonging to 9 families and 23 genera were determined. 5 of the all these taxa which are new records for Tunceli are new to B9 square according to the grid-square system of Henderson. Also, life forms, ecological and floristic characteristics belong to taxa have been analysed.

Keywords: moss, flora, Pertek, Tunceli, Turkey

Pertek ilçesi (Tunceli/Türkiye) karayosunu florası

Mevlüt Alataş1, Nevzat Batan2, Hüseyin Erata3
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Turkey
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Trabzon, Turkey
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Turkey

Bu çalışmada, Tunceli ili Pertek ilçesinin karayosunu florası araştırılmıştır. 2018 yılının farklı vejetasyon dönemlerinde toplanan karayosunu örneklerinin teşhis çalışmaları sonucunda, 9 familya ve 23 cinse ait toplam 46 takson belirlenmiştir. Tamamı Tunceli ili için yeni kayıt olan taksonlardan 5’i Henderson kareleme sistemine göre B9 karesi için de yeni kayıttır. Ayrıca, taksonlara ait hayat formları, ekolojik ve floristik özellikler de analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: karayosunu, flora, Pertek, Tunceli, Türkiye

Mevlüt Alataş, Nevzat Batan, Hüseyin Erata. The moss flora of Pertek (Tunceli /Turkey) district. BioDiCon. 2019; 12(2): 23-30

Corresponding Author: Mevlüt Alataş, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale