ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Impacts of insect herbivory on reproductive success of Ferulago glareosa (Apiaceae) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 160-166 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.21939

Impacts of insect herbivory on reproductive success of Ferulago glareosa (Apiaceae)

İdris Sarı1, Ali Kandemir2
1Institute of Science, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey
2Department Of Biology, Faculty Of Science And Art, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey

Ferulago glareosa, which is considered to be a threatened species lives in two different habitat patches (Type 1 and Type 2) in Kemah, Erzincan (Turkey). In this study, in order to provide guidance to the possible conservation studies for species, we have examined both floral visitors and impact of visitors on fruit set. The visitor abundances of species and the impact of visitors on fruit set were determined by observing them for a period of 2 hours for 8 days spread in both 2016 and 2017. The fruit set of individuals in two habitat patches were measured by counting fruits of 587 rays in 60 individuals. The difference between fruit set of individuals in Type 1 and Type 2 patches was determined to be quite statistically significant (0.11 and 1.12 respectively). Omophlus caucasicus was observed to cause the biggest damage to the fruit set of species. Different abiotic conditions in the habitat patches and the flowering phenology of species were found to have an impact on the visibility of species to insect herbivores. As a conclusion, the damages given to species by insect herbivores were found to have a strong correlation with the spatial and temporal variations in species habitat.

Keywords: Ferulago glareosa, insect herbivory, plant conservation, reproductive ecology, spatial variation

Böcek otçulluğunun Ferulago glareosa (Apiaceae)’nın üreme başarısına etkileri

İdris Sarı1, Ali Kandemir2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan, Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye

Tehdit altında tür olduğu öngörülen Ferulago glareosa Kemah, Erzincan (Türkiye)’de iki farklı habitat yamasında (Tip 1 ve Tip 2) yaşamaktadır. Bu çalışmada türe yönelik olası koruma çalışmalarına yön verebilmek için türün hem çiçek ziyaretçileri hem de ziyaretçilerin meyve tutumlarına etkileri araştırıldı. Ziyaretçi bollukları ve ziyaretçilerin meyve tutumlarına etkileri 2016 ve 2017 yıllarına yayılmış 8’er günde 2’şer saatlik zaman dilimlerinde gerçekleştirildi. İki habitat yamasındaki bireylerin meyve tutumları 60 bireyin 587 ışınındaki meyveler sayılarak saptandı. Tip 1 ve Tip 2 habitat yamalardaki meyve tutumlarının (0.11 ve 1.12 sırasıyla) istatiksel olarak oldukça farklı oldukları belirlendi. Türün meyve tutumuna Omophlus caucasicus’un en büyük zararı verdiği gözlemlendi. Habitat yamalarındaki değişik abiyotik koşulların ve türün çiçeklenme fenolojisinin türün böcek otçullarına görünürlüğünde etkin olduğu görüldü. Sonuç olarak, böcek otçulların türe verdiği zarar ile türün habitatlarındaki konumsal ve zamansal varyasyonlar arasında güçlü bir bağıntı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Bitki koruma, böcek otçulluğu, Ferulago glareosa, konumsal varyasyon, üreme ekolojisi

İdris Sarı, Ali Kandemir. Impacts of insect herbivory on reproductive success of Ferulago glareosa (Apiaceae). BioDiCon. 2019; 12(1): 160-166

Corresponding Author: İdris Sarı, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale