ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Geopora clausa, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 193-196 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.21931

Geopora clausa, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkey

Yasin Uzun, Abdullah Kaya
Karamanoğlu Mehmetbey University, Kamil Özdağ Science Faculty, Department of Biology, Karaman, Turkey

Geopora clausa (Tul. & C. Tul.) Burds. (Pyronemataceae) is reported as new record for the first time from Turkey, based on the samples collected from Araklı district of Trabzon province. The taxon is described briefly and the photographs related to its macro and micromorphology are provided.

Keywords: biodiversity, false truffle, new record, macrofungi, taxonomy

Geopora clausa, Türkiye İçin Yeni Bir Toprak Altı Askomiset Kaydı

Yasin Uzun, Abdullah Kaya
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 70100, Karaman, Türkiye

Geopora clausa (Tul. & C. Tul.) Burds. (Pyronemataceae), Trabzon’un Araklı ilçesinden toplanan örneğe bağlı olarak, Türkiye’den ilk kez yeni kayıt olarak rapor edilmiştir. Takson kısaca betimlenmiş ve makro ve mikromorfolojisine ilişkin fotoğrafları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, yalancı trüf, yeni kayıt, makromantar, taksonomi

Yasin Uzun, Abdullah Kaya. Geopora clausa, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkey. BioDiCon. 2019; 12(2): 193-196

Corresponding Author: Abdullah Kaya, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale