ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Epiphytic lichen diversity on Quercus pubescens Willd. in Bursa province [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 51-56 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.14622

Epiphytic lichen diversity on Quercus pubescens Willd. in Bursa province

Şaban Güvenç, Şule Öztürk, Seyhan Oran
Uludag University, Arts and Sciences Faculty, Biology Department, Bursa, Turkey

The aim of this study is determined to compare the epiphytic lichen diversity of Quercus pubescens found in the center of the city or village, and away from the center. The ordination graph based on the settlements of species diversity located in the center of the city or village and away from the center were obtained with a detrended correspondence analysis (DCA). Differences in the species diversity and composition of the epiphytic lichens on Q. pubescens in the center of the city or village, and away from the center were evaluated using the TWINSPAN program. In this study, a total of 28 epiphytic lichen species were found on the Quercus pubescens. Eopyrenula leucoplaca was found in all the localities in the study area. The other common species were Hyperphyscia adglutinata, Physconia grisea and Xanthoria parietina. The epiphytic lichen diversity on Q. pubescens obtained from the localities in Bursa city center, and village center from Karacabey Plain comparative to the localities in the peripheral zone of Bursa city center and Karacabey Plain has shown variations.

Keywords: epiphytic lichen, biodiversity, Quercus pubescens, Bursa, Turkey

Bursa İlindeki Quercus pubescens Willd. üzerindeki epifitik liken çeşitliliği

Şaban Güvenç, Şule Öztürk, Seyhan Oran
Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, şehir ya da köy merkezinde ve merkezden uzakta bulunan Quercus pubescens üzerindeki epifitik liken çeşitliliğini karşılaştırmaktır. Kentin veya köyün merkezinde bulunan ve merkezden uzakta bulunan yerleşim yerlerinin tür çeşitliliğine dayanan koordinasyon grafiği, DCA analizi ile elde edildi. Q. pubescens üzerindeki epifitik likenlerin tür çeşitliliği ve bileşiminin yapısı Bursa şehir merkezinde ve Karacabey ovasındaki köy merkezinde bulunanlar ile çevre bölgelerde bulunanlar arasındaki farklar TWINSPAN programı kullanılarak değerlendirildi. Bu çalışmada Quercus pubescens üzerinden toplam 28 epifitik liken türü bulunmuştur. Eopyrenula leucoplaca çalışma alanındaki tüm lokalitelerde bulunmuştur. Diğer yaygın türler ise Hyperphyscia adglutinata, Physconia grisea ve Xanthoria parietina’dır. Quercus pubescens üzerindeki epifitik liken çeşitliliğinin, Bursa şehir merkezindeki ve Karacabey Ovası'ndaki köy merkezlerinden, Bursa şehir merkezindeki ve Karacabey Ovası'ndaki çevre bölgelerdeki yerlere göre değiştiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: epifitik liken, biyoçeşitlilik, Quercus pubescens, Bursa, Türkiye

Şaban Güvenç, Şule Öztürk, Seyhan Oran. Epiphytic lichen diversity on Quercus pubescens Willd. in Bursa province. BioDiCon. 2019; 12(2): 51-56

Corresponding Author: Şaban Güvenç, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale