ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Traditional medicinal plants used for oral and dental diseases in Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 138-148 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.09797

Traditional medicinal plants used for oral and dental diseases in Turkey

Merve UZUN, Ayla Kaya
Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Anadolu University, 26470, Eskişehir, Turkey

Plants have been utilized to treat a wide range of diseases in Turkey. Dental caries is the most common infectious disease affecting humans. This paper was documented traditional knowledge on medicinal plants used to treat oral and dental diseases in Turkey. Pharmacological and phytochemical studies for each species were also reviewed. According to result of this study, 76 medicinal plants belonging to 30 families were reported. Toothache was the disorder treated by the highest number of species (41 taxa), followed by oral wounds (17 taxa). The most common used medicinal plant species was Hyoscyamus niger L.

Keywords: ethnobotany, oral and dental diseases, medicinal plants, traditional medicine, Turkey

Türkiye’de halk arasında ağız ve diş sağlığında kullanılan tıbbi bitkiler

Merve UZUN, Ayla Kaya
Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Anadolu University, 26470, Eskişehir, Turkey

Türkiye’de çeşitli hastalıkların tedavisinde halk tarafından kullanılan birçok bitki bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığı problemleri ise insanları etkileyen en yaygın infeksiyöz hastalıklardır. Etnobotanik araştırmaların taranması ile hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de geleneksel tedavide ağız ve diş hastalıklarına karşı kullanılan 30 familyaya ait 76 tıbbi bitki rapor edilmiş ve bu taksonların bilimsel ve yöresel isimleri, familyaları, kullanılan kısımları ve kullanılış şekilleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, her bitki türü için farmakolojik ve fitokimyasal çalışmalar da taranarak tartışılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, diş ağrısı 41 taksonla halk tarafından en fazla sayıda tedavi edilen hastalıkdır ve onu 17 taksonla ağız yaraları izlemektedir. En yaygın kullanılan bitki ise Hyoscyamus niger L.’dir.

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, ağız ve diş sağlığı, tıbbi bitkiler, geleneksel tıp, Türkiye

Merve UZUN, Ayla Kaya. Traditional medicinal plants used for oral and dental diseases in Turkey. BioDiCon. 2019; 12(1): 138-148

Corresponding Author: Merve UZUN

Quick Search

LookUs & Online Makale