ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Morphological, anatomical and palynological investigations on endemic Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 111-118 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.07379

Morphological, anatomical and palynological investigations on endemic Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae)

Büşra Darıcı, Hüseyin Dural, Burcu Yılmaz Çıtak
University of Selçuk, Faculty of Science, Department of Biology, Konya, Turkey

The current study deals with anatomical, palynological and micromorphological aspects of endemic Silene tunicoides for the first time. With morphological analysis, the descriptions of species were enlarged as different from previous studies in point of calyx and corolla dimensions, androecium and gynoecium dimensions. With anatomical analysis, the shape of leaves of cross sections, presence of starch grains in pith cells are found different. Pollen and seed morphology can be useful to distinguishing species. Pollen dimensions, pore shape and structure, microechinae number, ornamentation are the most important were determined as pollen traits. Seed shape, suture structure, surface, teeth shape and dimensions are the most valuable seed characteristics.

Keywords: anatomy, Caryophyllaceae, pollen, seed, Silene, SEM

Endemik Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae) üzerine morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar

Büşra Darıcı, Hüseyin Dural, Burcu Yılmaz Çıtak
University of Selçuk, Faculty of Science, Department of Biology, Konya, Turkey

Mevcut çalışma, endemik Silene tunicoides’i anatomik, palinolojik ve mikromorfolojik yönlerden ilk defa incelemektedir. Morfolojik analizler ile türün deskripsiyonu, kaliks ve korolla boyutları, erkek ve dişi organ boyutları açısından önceki çalışmalardan farklı olarak genişletilmiştir. Anatomik analizler ile yaprak enine kesitlerinin şekli ve öz hücrelerinde nişasta tanelerinin varlığı farklı bulunmuştur. Polen ve tohum morfolojisi türleri ayırmada faydalıdır. Polen boyutları, por şekli ve yapısı, mikroekina sayısı ve ornamentasyonu polen özelliği bakımından en önemli olarak belirlenmiştir. Tohum şekli, sutur, yapısı, diş şekli ve boyutları en önemli tohum karakterleridir.

Anahtar Kelimeler: anatomi, Caryophyllaceae, polen, SEM, tohum

Büşra Darıcı, Hüseyin Dural, Burcu Yılmaz Çıtak. Morphological, anatomical and palynological investigations on endemic Silene tunicoides Boiss. (Caryophyllaceae). BioDiCon. 2019; 12(3): 111-118

Corresponding Author: Burcu Yılmaz Çıtak, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale