ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation Anatomic, morphologic, palynologic and micromorphologic features investigation of Turkish endemic Cousinia cataonica and Cousinia intertexta species [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 144-151 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.07279

Anatomic, morphologic, palynologic and micromorphologic features investigation of Turkish endemic Cousinia cataonica and Cousinia intertexta species

Sercan Karagöz1, Osman Tugay2, Deniz Ulukuş3
1Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya, Turkey
2Selçuk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Konya, Turkey
3Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya, Turkey

In this study, it is purposed to contribute the taxonomy of genus, revealing anatomical, palynological and micromorphological properties of Cousinia cataonica Boiss. & Hausskn. and C. intertexta Freyn & Sint. species locating sect. Cousinia belonging to Asteraceae. Detailed description of C. cataonica and C. intertexta species, photos of the species, and their distribution are as are given on the map. Anatomical characteristics of stem, leaf and midrip of C. cataonica and C. intertexta species were studied. It was determined that the number of cortex parenchyma and sclerantimatic layers were important form anatomical characters. As the pollen ornamentation of the two species investigated in terms of palynological characteristics is verrucose-perforate, the number of verrucose per μm2 have showed difference for both species. SEM analyses, were observed distinctly differantiated in achen surface ornamentation.

Keywords: Asteraceae, Cousinia, anatomy, palinology

Türkiye’ye Endemik Cousinia cataonica ve Cousinia intertexta Türlerinin Anatomik, Morfolojik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Özeliklerin İncelenmesi

Sercan Karagöz1, Osman Tugay2, Deniz Ulukuş3
1Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya, Turkey
2Selçuk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Konya, Turkey
3Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya, Turkey

Bu çalışmada Asteraceae familyasına ait Cousinia cinsi içerisinde yer alan C. cataonica Boiss. & Hausskn. ve Cousinia intertexta Freyn & Sint. türlerinin anatomik, morfolojik, palinolojik ve mikromorfolojik özellikleri ortaya çıkarılarak cinsin taksonomisine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada C. cataonica ve C. intertexta türlerinin geniş betimi, türlere ait fotoğrafları ve dağılış alanları harita üzerinde verilmiştir. C. cataonica ve C. intertexta türlerinin anatomik gövde, yaprak ve midrip özellikleri detaylı olarak çalışılmıştır. Anatomik karakterlerden korteks parenkima tabaka sayısı ve sklerantimatik tabaka sayısının önemli olduğu tespit edilmiştir. Palinolojik özellikleri açısından araştırılan her iki türün polen ornamentasyonu verrukoz-perforat iken, μm2 başına düşen verrukoz sayısı her iki türde farklılık göstermiştir. SEM mikroskop çalışmalarında C. cataonica ve C. intertexta türleri aken yüzey ornamentasyonlarında belirgin farklılıklar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Cousinia, anatomi, palinoloji

Sercan Karagöz, Osman Tugay, Deniz Ulukuş. Anatomic, morphologic, palynologic and micromorphologic features investigation of Turkish endemic Cousinia cataonica and Cousinia intertexta species. BioDiCon. 2019; 12(3): 144-151

Corresponding Author: Sercan Karagöz

Quick Search

LookUs & Online Makale