ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Biological Diversity and Conservation A new bryophyte sub-association and a new association record for Turkish bryophyte vegetation [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 181-188 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.02886

A new bryophyte sub-association and a new association record for Turkish bryophyte vegetation

Mevlüt Alataş1, Nevzat BATAN, Tülay EZER, Hüseyin ERATA
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Trabzon, Türkiye
3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, Türkiye
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

In this study which investigated epiphytic bryophyte vegetation of Çifteköprü and Karagöl Nature Park, the relevés taken from tree trunks in different vegetation periods of 2018 were evaluated by classical Braun-Blanquet method. Brachythecietum populei is a new association record for Turkey, the Brachythecietum populei -hypnetosum filiformis was defined as new sub-association. The syntaxa, which were determined from the study area, were presented by ecological and floristic analysis.

Keywords: bryophyte, epiphytic, vegetation, Artvin, Turkey

Yeni bir briyofit alt birliği ve Türk briyofit vejetasyonu için yeni birlik kaydı

Mevlüt Alataş1, Nevzat BATAN, Tülay EZER, Hüseyin ERATA
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Trabzon, Türkiye
3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, Türkiye
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

Çifteköprü ve Karagöl Tabiat Parkı’nın epifitik briyofit vejetasyonunun araştırıldığı bu çalışmada, 2018 yılının farklı vejetasyon dönemlerinde, ağaç gövdelerinden alınan örneklik alanların, klasik Braun-Blanquet metodu ile değerlendirilmiştir. Brachythecietum populei Türkiye için yeni bir birlik, Brachythecietum populei -hypnetosum filiformis ise yeni alt birlik olarak tanımlanmıştır. Alandan tespit edilen bu sintaksonlar, ekolojik ve floristik açıdan analiz edilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: briyofit, epifitik, vejetasyon, Artvin, Türkiye

Mevlüt Alataş, Nevzat BATAN, Tülay EZER, Hüseyin ERATA. A new bryophyte sub-association and a new association record for Turkish bryophyte vegetation. BioDiCon. 2019; 12(1): 181-188

Corresponding Author: Tülay EZER

Quick Search

LookUs & Online Makale