ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Anatomical, Palynological and Achene Micromorphological Characteristics of Cousinia boissieri Buhse (Sect. Leiocaules, Asteraceae) Growing in Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 119-125 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.98752

Anatomical, Palynological and Achene Micromorphological Characteristics of Cousinia boissieri Buhse (Sect. Leiocaules, Asteraceae) Growing in Turkey

Deniz Ulukuş
Department of Biotechnology, Faculty of Sciences, Selçuk University, Konya, Turkey

Cousinia boissieri Buhse, belonging to section Leiocaules Bunge, is biennial or perennial herbaceous usually growing dry, stony slopes and steppe in the Iran, Turkey and Iraq. In present study, the micromorphological, anatomical and palynological features of this species have been examined. In addition, distribution map and coloured photographs of Cousinia boissieri are presented. Number of cortex cells, number of vascular bundles in midrib and midrib shape are found to be significant characters. Pollen grains are tricolporate aperture and prolate-spheroidal shape. Scanning Electron Microscopy investigations showed that exine sculpturing pattern of pollen grains is verrucate. Pollen features can be useful character for separating to species belonging to Cousinia genus. Morever in this study first time of a species belonging to Cousinia genus is examined achenes micromorphological and surface ornamentation of achene coat is found as reticulate. This micromorphologic features of achene can be used for taxonomic purposes.

Keywords: Asteraceae, Anatomy, Cousinia boissieri, Micromorphology, Turkey

Türkiye de Yetişen Cousinia boissieri türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Özellikleri

Deniz Ulukuş
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya

Seksiyon Leiocaules Bunge içinde yer alan C. boissieri Buhse türü iki yıllık veya çok yıllık otsudurlar, genellikle İran, Türkiye ve Irak’ın kuru, taşlık yamaçlar, ve bozkır alanlarında yetişir. Bu çalışmada, C. boissieri türünün mikromorfolojik, anatomik ve palinolojik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, renkli fotoğraf ve dağılış haritası sunulmuştur. Korteks hücrelerinin saysısı, orta damardaki iletim demetlerinin sayısı ve orta damar şeklinin önemli bir sistematik karakter olduğu bulunmuştur. Polen tanelerinin apertür tipi trikolporat ve polen şekli prolat-siferoidaldir. SEM mikroskop incelemeleri gösterdiki polen ekzin yüzey süsleri verrukattır. Ayrıca bu çalışmada ilk kez Cousinia cinsine ait olan bir türün akenleri mikromorfolojik yönden incelenmiş ve aken yüzey süsleri ağsı olarak tespit edilmiştir. Akenin bu mikromorfolojik özelliği taksonomik amaçlar için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Anatomi, Cousinia boissieri, Mikromorfoloji, Türkiye

Deniz Ulukuş. Anatomical, Palynological and Achene Micromorphological Characteristics of Cousinia boissieri Buhse (Sect. Leiocaules, Asteraceae) Growing in Turkey. BioDiCon. 2019; 12(2): 119-125

Corresponding Author: Deniz Ulukuş, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale