ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The Herpetofauna of the Province of Hatay (East Mediterranean Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 197-205 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.93685

The Herpetofauna of the Province of Hatay (East Mediterranean Turkey)

Mehmet Zülfü Yıldız1, Burhan Sarıkaya, Mehmet Akif Bozkurt
1Zoology Section, Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2Fatih Anatolian High Scholl, Ministry of National Education, Adıyaman, Turkey
3Department of Biology, Institute of Science and Technology, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

In this research, it is intended to determine amphibian and reptile species distributed in Hatay province (East Mediterranean region, Turkey). For this aim, it is realized herpetological trip to al region of the province of Hatay in March, April, May, July, September and October in 2016 and in March and May in 2017. As a result of this study, it is recorded five anuran, two urodela species belong to five families, six chelonian belong to 5 families, and 17 lizard belong to seven families and 22 snake species belong to four families in the province Hatay (7 amphibians and 45 reptiles in total). As a result of this project; Trapelus lessonae (De filippi, 1865), and Eirenis barani Schmidtler, 1988 were recorded for in the province of Hatay in first. We report the most updated information regarding the herpetofauna of Hatay province.

Keywords: Hatay, biodiversity, reptil, amfibian ecology, Amanous mountains

Hatay İlinin Herpetofaunası (Doğu Akdeniz Bölgesi, Türkiye)

Mehmet Zülfü Yıldız1, Burhan Sarıkaya, Mehmet Akif Bozkurt
1Zoology Section, Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2Fatih Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Adıyaman, Türkiye
3Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

Bu çalışmanın amacı Hatay’da yaşayan amfibi ve reptil türlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla; 2016 yılının Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Ekim ve 2017 yılının Mart ve Mayıs aylarında, Hatay ilinin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde arazi çalışmaları düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Hatay ilinde dağılış gösteren dört familyaya ait beş kuyruksuz kurbağa türü bir familyaya ait iki kuyruklu kurbağa türü, beş familyaya ait altı kaplumbağa türü, yedi familyaya ait 17 kertenkele türü ve dört familyaya ait 22 yılan türü olmak üzere toplam 52 amfibi ve reptil türü belirlenmiştir. Bu çalışma ile Trapelus lessonae (De filippi, 1865) ve Eirenis barani Schmidtler, 1988 türleri Hatay ili için ilk kez tespit edilmiştir. Hatay ili ve civarının herpetofaunası ile ilgili güncel bilgiler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hatay, biyoçeşitlilik, amfibi, sürüngen, ekoloji, Amanos Dağları

Mehmet Zülfü Yıldız, Burhan Sarıkaya, Mehmet Akif Bozkurt. The Herpetofauna of the Province of Hatay (East Mediterranean Turkey). BioDiCon. 2019; 12(2): 197-205

Corresponding Author: Mehmet Zülfü Yıldız

Quick Search

LookUs & Online Makale