ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Comparative anatomical and morphological studies on six Muscari species (Asparagaceae) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 141-150 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.92408

Comparative anatomical and morphological studies on six Muscari species (Asparagaceae)

Burcu Yılmaz Çıtak, Hüseyin Dural, Tuna Uysal
University of Selçuk, Faculty of Science, Department of Biology, Konya, Turkey

In this paper, the anatomical and morphological traits of six Muscari species were examined and the taxonomical relationships were assessed by assisting of these characters. Except from Muscari macrocarpum, the others are endemic species for our country and they could be counted as M. bourgaei, M. sandrasicum, M. racemosum, M. turcicum and M. vuralii. In scope of morphometric analyses, many numbers of morphologic and anatomic characters were used to determine the diagnostic of Muscari species and the created dendrogram gave very important information about them. Taxonomical obtained results supported the previous taxonomical assignments meaningfully in Flora of Turkey. The outcomes revealed that the taxa were similar in some aspects with such as sterile flowers, thick cuticle of scape and two rowed vascular bundles of scape. However, some features belonging to scape, leaves and flowers were primarily diagnostic characters among taxa, and they were founded having taxonomic value in the distinction of these taxa from each other.

Keywords: Muscari macrocarpum, Muscari turcicum, Muscari vuralii, PRIMER7, Turkey

Altı Muscari türü (Asparagaceae) üzerine karşılaştırmalı anatomik ve morfolojik çalışmalar

Burcu Yılmaz Çıtak, Hüseyin Dural, Tuna Uysal
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya, Türkiye

Bu çalışmada, altı Muscari türünün anatomik ve morfolojik özellikleri incelendi ve bu karakterlerin desteği ile taksonomik akraba ilişkileri tayin edildi. Muscari macrocarpum hariç, diğerleri ülkemiz için endemik olup, bu türler M. bourgaei, M. sandrasicum, M. racemosum, M. turcicum ve M. vuralii olarak sayılabilir. Morfometrik analizler kapsamında, çok sayıda morfolojik ve anatomik karakter kullanılarak Muscari türlerinin karakteristiğini belirlemek için oluşturulan dendogram bu karakterler hakkında çok önemli bilgiler verdi. Taksonomik olarak elde edilen sonuçlar, anlamlı olarak, Türkiye Florası’nda önceki taksonomik belirlemeleri destekledi. Sonuçlar, taksonların steril çiçekler, sapdaki kalın kutikula ve iki sıralı iletim demeti gibi özellikler bakımından benzer olduğunu gösterdi. Ancak, sap, yaprak ve çiçeklere ait bazı özelliklerin il olarak taksonlar arasında belirleyici karakterler olduğu ve bu taksonların birbirinden ayrılmasında taksonomik öneme sahip olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Muscari macrocarpum, Muscari turcicum, Muscari vuralii, PRIMER7, Türkiye

Burcu Yılmaz Çıtak, Hüseyin Dural, Tuna Uysal. Comparative anatomical and morphological studies on six Muscari species (Asparagaceae). BioDiCon. 2019; 12(2): 141-150

Corresponding Author: Burcu Yılmaz Çıtak, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale