ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Distribution and some ecological features of Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 in Anatolia [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 1-8 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.88597

Distribution and some ecological features of Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 in Anatolia

Bahadır Akman
Iğdır University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Forestry, Hunting and Wildlife Program

There are limited studies on the Iskenderun Lizard, Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878, which is known to distribute in a single area in Turkey, up to now. This study aimed to determine the distribution area, some ecological features, population size, species threatening factors and precautions to be taken for it. As a result of the field studies, it was determined that Acanthodactylus schreiberi distributes in the 7 local areas from Burnaz Coast in Erzin district to Dörtyol district, Hatay Province. Population size estimated as 13193 specimens.

Keywords: distribution, Erzin, Hatay, Iskenderun Lizard, prevention

Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878’nin Anadolu’daki Dağılışı ve Bazı Ekolojik Özellikleri

Bahadır Akman
Iğdır Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Ülkemizde tek bir alanda dağılış gösteren İskenderun Kertenkelesi, Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Yapılan bu çalışma ile A. schreiberi’nin populasyon büyüklüğü, dağılış alanının belirlenmesi, üreme ekolojisi gibi bazı ekolojik özelliklerinin ve türü tehdit eden faktörler ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma sonucunda İskenderun Kertenkelesi’nin Hatay ilinin Erzin ve Dörtyol ilçelerinde yer alan Burnaz Sahilinde 7 alanda kesikli dağılış gösterdiği belirlenmiş ve gerçekleştirilen çalışmalarının sonucu populasyon büyüklüğü 13193 birey olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: dağılış, Erzin, Hatay, İskenderun Kertenkelesi, koruma

Bahadır Akman. Distribution and some ecological features of Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 in Anatolia. BioDiCon. 2019; 12(2): 1-8

Corresponding Author: Bahadır Akman, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale