ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Nest characteristics of Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Middle and Upper Sakarya Region, Turkey [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 126-131 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.70299

Nest characteristics of Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Middle and Upper Sakarya Region, Turkey

Sunay Balaban1, Elif Yamaç2
1Eskişehir Technical University, School of Science, Department of Biology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Technical University, Faculty of Science,, Department of Biology, Eskişehir, Turkey

Egyptian vulture is an endangered vulture species all over the World. Turkey holds the substantial amount of the global population of the species in Western Palearctic. Middle and Upper Sakarya Region is an important host for the breeding Egyptian vulture population in Anatolia. In total 37 occupied nests were recorded in 2013 and 2014 years. In order to determine the nest characteristics 11 nest variables and cliff features were evaluated in this study. Egyptian vulture nests were determined both in hollows (n= 24) and on ledges (n= 13) at the middle part of the small limestone cliffs in the study area. The mean ± SD of cavity width and height are 2.0 ± 1.0 and 1.5 ± 0.6, respectively. Nests were situated predominantly southwestern exposure. Although the first data is given in this study about nest characteristics in the region, detailed studies are required on the relationship between nest site quality and breeding parameters to undertake conservation strategies for Egyption vulture in Turkey.

Keywords: Anatolia, cave nesting, endangered vultures

Orta ve Yukarı Sakarya Bölgesi’ nde dağılım gösteren Küçük Akbaba (Neophron percnopterus)’ nın yuva özellikleri

Sunay Balaban1, Elif Yamaç2
1Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Küçük akbaba soyu küresel ölçekte tehdit altında olan bir akbaba türüdür. Batı Palearktik bölgede dağılım gösteren populasyonun büyük bir kısmı Türkiye’ de yer almaktadır. Anadolu' da Orta ve Yukarı Sakarya Bölgesi küçük akbabalar için önemli bir üreme alanına sahiptir. 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgede küçük akbaba tarafından kullanılan 37 yuva tespit edilmiştir. Bu çalışmada populasyonun yuva özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yuvaların yer aldığı kaya ve yuvalara ait 11 özellik değerlendirilmiştir. Küçük akbaba çalışma alanındaki kireç taşı oluşumlu kaya kütlelerinin orta kısımlarında yer alan oyuklara (n= 24) ve çıkıntı setlere (n= 13) yuva yapmaktadır. Yuva oyuğunun genişlik ve yükseklik için ortalama değerleri sırasıyla 2.0 ± 1.0 ve 1.5 ± 0.6 m olarak belirlenmiştir. Yuvalar çoğunlukla kayaların güneybatı yönüne bakan yüzeylerinde konumlanmaktadır. Bu çalışmayla yuva özelliklerine ait bölgedeki ilk veriler elde edilmiştir. Ancak Türkiye'de küçük akbaba türünü korumaya yönelik yapılacak çalışmalarda, yuva alanı özelliklerinin üreme başarıları üzerine etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirmek gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, mağara tipi yuva, tehlike altındaki akbabalar

Sunay Balaban, Elif Yamaç. Nest characteristics of Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Middle and Upper Sakarya Region, Turkey. BioDiCon. 2019; 12(3): 126-131

Corresponding Author: Sunay Balaban, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale