ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Effects of wing loading on take-off and turning performance which is a decisive factor in the selection of resting location of the Great Bustard (Otis tarda) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 28-32 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.69875

Effects of wing loading on take-off and turning performance which is a decisive factor in the selection of resting location of the Great Bustard (Otis tarda)

Göksel Keskin1, Seyhun Durmus2, Ünal Özelmas1, Muharrem Karakaya2
1Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Science and Letters, Department of Biology, Eskişehir, Turkey
2Balıkesir University, Edremit School of Civil Aviation, Balıkesir, Turkey

Great Bustard is one of the heaviest birds in the Western Palearctic, so aerodynamic effects are critically important for their distribution and conversation. To understand why do they need to find open areas during the resting and feeding time, aerodynamic features were discussed in this study. Mass of the Great Bustard and having proportionally small wings cause weak flight performance. In this work, those disadvantages were identified by aerodynamic approach and observation. Great Bustard tries to use the relative wind during the take-off to close these disadvantages. Also, turning performance which is affected by the same specifications with take-off performance can determine their behavior. As a result, aerodynamic factors may also play important role in their current status.

Keywords: otis tarda, great bustard, conservation, bird flight, bird flight performance, Turkey

Toy kuşunun (Otis tarda) dinlenme alanı seçiminde etkili olan kalkış ve dönüş performansına kanat yüklemesinin etkis

Göksel Keskin1, Seyhun Durmus2, Ünal Özelmas1, Muharrem Karakaya2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
2Balıkesir Üniversitesi, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu

Batı Palearktik bölgede ki en ağır kuşlardan biri olan Toy kuşları için aerodinamik etkiler dağılımlarında ve korunmalarında oldukça önemlidir. Bu çalışmada, dinlenme ve beslenme zamanlarında neden açık alanları seçtikleri aerodinamik özellikleri bakımından tartışılmıştır. Ağırlığına göre küçük kanatlara sahip olan Toy kuşları çok daha zayıf bir uçuş performansına sahiptirler. Bu çalışmada bu dezavantajlar aerodinamik yaklaşım ve gözlemlerle açıklanmıştır. Bu dezavantajları kapatmak için Toy kuşları kalkış esnasında bağıl rüzgârları kullanmışlardır. Ayrıca kalkış performansına etki eden aynı aerodinamik özellikler kuşun davranışına etki eden dönüş performansını da etkilemektedir. Sonuç olarak türün duyarlı statüde olmasındaki en önemli etkenlerden biride aerodinamik özellikleridir.

Anahtar Kelimeler: otis tarda, toy kuşu, koruma biyolojisi, kuş uçuşu, kuşların uçuş performansı, Türkiye

Göksel Keskin, Seyhun Durmus, Ünal Özelmas, Muharrem Karakaya. Effects of wing loading on take-off and turning performance which is a decisive factor in the selection of resting location of the Great Bustard (Otis tarda). BioDiCon. 2019; 12(3): 28-32

Corresponding Author: Göksel Keskin, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale