ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Contributions to the records of Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera, Asilidae) in Turkey and some notes on ıts seasonal activitiy [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 20-27 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.48658

Contributions to the records of Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera, Asilidae) in Turkey and some notes on ıts seasonal activitiy

Hakan Calışkan
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, Eskişehir, Turkey

The genus Dysmachus is one of the richest species in the Palearctic region of the Asilidae (Diptera) family. It is known that Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera: Asilidae), which is one of the common species with wide habitat preference, is also in our country. In this study, D. praemorsus species were identified in 76 different habitats throughout the country in the summer months of 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2018 and 2019, from sea level to 2200 meters. As a result of the study, new locality records contributed to the knowledge of distribution of the species in our country. The species was reported from 19 provinces for the first time. However, the distribution of the species depending on the height and temperature and the change in seasonal activity in different habitats were investigated.

Keywords: Dysmachus, D. praemorsus, Asilidae, robberfiles, biology

Dysmachus praemorsus (Loew, 1854)’ün (Diptera, Asilidae) Türkiye’deki kayıtlarına katkılar ve mevsimsel aktivitesi üzerine notlar

Hakan Calışkan
Eskişehir Üsmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Eskişehir Türkiye

Dysmachus cinsi Asilidae (Diptera) familyasının Palearktik Bölge’de en zengin tür çeşitliliğine ve geniş yayılışa sahip cinslerinden bir tanesidir. Cinsin geniş habitat tercihi ile yaygın türlerinden biri olan Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera: Asilidae) türünün ülkemizde de yayılış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada D. praemorsus türü 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2018 ve 2019 yılları yaz aylarında ülke genelinde deniz seviyesinden 2200 metre yüksekliklere kadar 76 farklı habitatda tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda yeni lokalite kayıtları ile türün ülkemizdeki yayılış bilgilerine katkı sağlanmıştır. Tür 19 ilden ilk kez bu çalışmada rapor edilmiştir. Bununla birlikte türün yüksekliğe ve sıcaklığa bağlı olarak yayılışı ve farklı yaşam alanlarındaki mevsimsel aktivitesinin değişimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dysmachus, D. praemorsus, asilidae, robberfiles, biology

Hakan Calışkan. Contributions to the records of Dysmachus praemorsus (Loew, 1854) (Diptera, Asilidae) in Turkey and some notes on ıts seasonal activitiy. BioDiCon. 2019; 12(3): 20-27

Corresponding Author: Hakan Calışkan, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale