ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Autism: Evaluation of psychological, biochemical and environmental factors [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 206-212 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.47450

Autism: Evaluation of psychological, biochemical and environmental factors

Fatih Kar1, Ömer Cihaner2, Ceyhan Hacıoğlu3, Güngör Kanbak1
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Turkey
2Düzce University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Interdisciplinary Neuroscience, Turkey

Understanding the abnormal biochemical and psychological mechanisms underlying autism spectrum disorders, identifying the impacts caused by environmental factors, and exciting studies for researchers and clinicians are important because research on our understanding of the main causes of autism is expected to lead to new approaches to diagnosis, treatment and prognosis. This review will focus on the effects of recent studies on biochemical markers and environmental factors, including MRI studies in the brain, which focus on the causes and treatment of autism.

Keywords: Autism, MRI, biomarker, heavy metal toxicity, mercury

Otizm: Psikolojik, biyokimyasal ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi

Fatih Kar1, Ömer Cihaner2, Ceyhan Hacıoğlu3, Güngör Kanbak1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Otizm spektrum bozukluklarının altında yatan anormal biyokimyasal ve psikolojik mekanizmaları anlamak, çevresel etmenlerin sebep olduğu etkileri belirlemek, araştırmacılar ve klinisyenler için heyecan verici çalışmalardır, çünkü otizmin temel nedenleri hakkındaki anlayışımızda yapılan araştırmaların tanı, tedavi ve prognoz için yeni yaklaşımlara yol açması beklenmektedir. Bu derleme, otizm nedenleri ve tedavisi için üzerinde durulan, beyinde yapılan MRI araştırmaları, son zamanlarda belirlenen biyokimyasal belirteçler ve çevresel etmenlerin sebep olduğu etkiler üzerinde duracaktır.

Anahtar Kelimeler: Otizm, MRI, biyobelirteçler, ağır metal toksisitesi, cıva

Fatih Kar, Ömer Cihaner, Ceyhan Hacıoğlu, Güngör Kanbak. Autism: Evaluation of psychological, biochemical and environmental factors. BioDiCon. 2019; 12(2): 206-212

Corresponding Author: Fatih Kar, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale