ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The flora of Kıbrıs River wildlife development area (Kaş-Antalya/Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 107-121 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.43534

The flora of Kıbrıs River wildlife development area (Kaş-Antalya/Turkey)

Düriye Fener1, Candan Aykurt
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya Türkiye

were collected between June 2015 and September 2017. As a result of the study, 276 genera and 515 species (538 taxa) belonging to 73 families were identified. Four of the 538 taxa belong to the Pteridophyta and the remaining 534 belong to the Magnoliophyta. The Pinophytina (Gymnosperms) subdivision which belongs to the division Magnoliophyta contains 5 taxa while the Magnoliophytina (Angiosperms) subdivision contains 527 taxa. 466 taxa from the Magnoliophytina subdivision belong to the Dicotyledons and 63 taxa to the Monocots. Families that contain the most taxa, in decreasing order, are Fabaceae (68), Asteraceae (57), Lamiaceae (45). Genera that contain the most taxa, in decreasing order, are Silene L. (12), Alyssum L. (9), Hypericum L. The number of endemic taxa in this study is 59 (10.98%).

Keywords: endemism, flora, Kıbrıs River, Kaş, taxonomy

Kıbrıs Çayı yaban hayatı geliştirme sahası (Kaş/Antalya) Florası

Düriye Fener1, Candan Aykurt
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Antalya Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya Türkiye

Bu çalışmada Kıbrıs Çayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda (Kaş/ Antalya) yayılış gösteren bitki taksonları belirlenmiştir. Araştırma alanından Haziran 2015-Eylül 2017 tarihleri arasında 1500 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 73 familyaya ait 276 cins ve 516 bitki türü (537 takson) tespit edilmiştir. Teşhis edilen 538 taksondan 4 takson Pteridophyta 534 takson Magnoliophyta içinde yer almaktadır. Magnoliophyta dahil olan Pinophytina (Açık Tohumlular) 5 takson; Magnoliophytina (Kapalı Tohumlular) alt divisiosu 527 takson içermektedir. Magnoliophytina 466 takson Magnoliopsida (İki çenekliler), 63 takson ise Liliopsida (Tek çenekliler) dahildir. En fazla takson ihtiva eden familyalar ve ihtiva ettikleri takson sayıları sırasıyla Fabaceae (68), Asteraceae (57), Lamiaceae (45). En fazla sayıda takson ihtiva eden cinsler ve takson sayıları sırasıyla Silene L. (12), Alyssum L. (9), Hypericum L. (9) olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda alanda yayılış gösterdiği belirlenen endemik takson sayısı 59 (% 10.98)’dur.

Anahtar Kelimeler: endemizm, flora, Kaş, Kıbrıs Çayı, taksonomi

Düriye Fener, Candan Aykurt. The flora of Kıbrıs River wildlife development area (Kaş-Antalya/Turkey). BioDiCon. 2019; 12(1): 107-121

Corresponding Author: Düriye Fener

Quick Search

LookUs & Online Makale