ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The bryophyte flora of Palu (Elazığ /Turkey) district [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 81-88 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.43434

The bryophyte flora of Palu (Elazığ /Turkey) district

Mevlüt Alataş1, Serhat Ursavaş
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Turkey
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı, Turkey

In this study which was made to determine the bryophyte flora of Palu district in Elazig province, with the identification of bryophytes samples collected in different vegetation periods of 2018, 48 taxa (1 liverwort, 47 mosses) belonging to 9 families and 23 genera were determined. From these taxa, seven taxa are new records for Elazığ province, according to the grid-square system of Henderson four taxa are new records for B9 grid square. With the presence of Pellia endiviifolia in the area, the liverwort record in Elazığ province has increased to 2. Life forms, ecological and floristic features belong to taxa have been submitted in the study.

Keywords: bryophyte, flora, Palu, Elazığ, Türkiye

Palu İlçesi (Elazığ/Türkiye) briyofit florası

Mevlüt Alataş1, Serhat Ursavaş
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, Turkey
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı, Turkey

Elazığ ili Palu ilçesinin briyofit florasını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, 2018 yılının farklı vejetasyon dönemlerinde toplanan briyofit örneklerinin teşhis edilmesi ile, 9 familya ve 23 cinse ait 48 takson (1 ciğerotu, 47 karayosunu) belirlenmiştir. Bu taksonlardan; 4’ü Henderson kareleme sistemine göre B9 karesi için, 7’si ise Elazığ ili için yenidir. Pellia endiviifolia’nın alanda bulunması ile Elazığ ilinde bulunan ciğerotu kaydı 2’ye yükselmiştir. Taksonlara ait hayat formları, ekolojik ve floristik özellikler çalışmada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: briyofit, flora, Palu, Elazığ, Türkiye

Mevlüt Alataş, Serhat Ursavaş. The bryophyte flora of Palu (Elazığ /Turkey) district. BioDiCon. 2019; 12(1): 81-88

Corresponding Author: Mevlüt Alataş

Quick Search

LookUs & Online Makale