ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Effect of aerial part and root extracts from Ferula orientalis L. growing in Turkey on erectile dysfunction in streptozotocin-ınduced diabetic rats [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 1-6 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.29392

Effect of aerial part and root extracts from Ferula orientalis L. growing in Turkey on erectile dysfunction in streptozotocin-ınduced diabetic rats

Songül KARAKAYA1, Didem Yilmaz Oral2, Serap Gur3, Ceyda Sibel Kılıç4
1Atatürk University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Erzurum, Turkey
2Ankara University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey
3Adana University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Adana, Turkey
4Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Ankara, Turkey

Ferula L. belongs to Apiaceae family and 22 species of this genus grow in Turkey, of which 13 are endemic and this genus is found to be a rich resource of gum-resin. Ferula species are known in various regions of Turkey as “çakşır, çakşırotu, helizan, çağşır, kıngor, çağ etc. ”. F. orientalis is known as “heliz” in Turkey and has been utilised as carminative, sedative, antispasmodic, laxative, digestive, expectorant, diuretic, aphrodisiac, antiseptic, anthelminitic, analgesic and stimulants. The purpose of this study is to indicate in vitro the relaxant effect of F. orientalis extracts on corpus cavernosum (CC). Total of 16 adult male Sprague-Dawley rats were levelly divided down the middle control and diabetic ingroups. Diabetes was induced by a single intraperitoneial injection of streptozotocin (40 mg/kg). The relaxation responses to acetylcholine (ACh, 1 mM), electrical field stimulation (EFS, 10Hz) sodium nitroprusside (SNP, 0.1 µM) of corpus cavernosum (CC) strips were studied after the incubation with the aerial parts and roots in organ baths. The extracts were active in both groups. It was found that root extracts yielded 98.12% relaxation. Among the extracts of roots indicated the best activity. In other respects, aerial part extracts demonstrated the worst activity. Depending upon this findings, the roots of this species deserve further in vivo assessments for its aphrodisiac potential.

Keywords: erectile dysfunction, Apiaceae, rat, Ferula

Türkiye’de yetişen Ferula orientalis L’nin toprak üstü ve kök ekstrelerinin streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda erektil disfonksiyon üzerine etkisi

Songül KARAKAYA1, Didem Yilmaz Oral2, Serap Gur3, Ceyda Sibel Kılıç4
1Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 25240, Yakutiye, Erzurum, Turkey
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan, Ankara, Turkey
3Adana Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 01250, Sarıçam, Adana, Turkey
4Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100,Tandoğan, Ankara, Turkey

Apiaceae familyasına ait Ferula L. cinsinin Türkiye’de 22 türü yetişmekte olup bu türlerin 13'ü endemiktir ve bu cins zamk-reçine bakımından zengindir. Ferula türleri Türkiye’nin çeşitli yörelerinde “çakşır, çakşırotu, helizan, çağşır, kıngor, çağ vb.” adlarıyla bilinmektedir. Türkiye’de F. orientalis “heliz” adıyla bilinir ve karminatif, sedatif, antispazmotik, laksatif, dijestif, ekspektoran, diüretik, afrodizyak, antiseptik, antihelmentik, analjezik ve stimulan olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, F. orientalis ekstrelerinin corpus cavernosum (CC) üzerindeki gevşetici etkisini in vitro göstermektir. 16 adet erkek Sprague-Dawley sıçan diyabetik ve kontrol olarak iki gruba ayrıldı. Diyabet grubuna tek doz intraperitoneal enjeksiyonla streptozotosin (40 mg/kg) verilerek diyabet oluşturuldu. Organ banyosu çalışmalarında, izole korpus kavernosum dokularında asetilkoline (ACh, 1 mM), elektrik alan stimülasyonuna (EFS, 20 Hz) and sodyum nitroprusite (SNP, 0.1 µM) bağlı gevşeme cevapları alınmış, bitkinin toprak üstü ve köklerinden elde edilen sulu ekstreler ile tekrarlanmıştır. Ekstrelerin her iki grupta aktif olduğu görülmüştür. Kök ekstrelerinin % 98.12 gevşeme sağladığı bulunmuştur. Kök ekstrelerinin en iyi aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, toprak üstü kısımlarına ait ekstreler en kötü aktiviteyi göstermiştir. Bu bulgulara bağlı olarak, bu türün kökleri afrodizyak potansiyel bakımından daha fazla in vivo değerlendirmeyi hak etmektedir.

Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, Apiaceae, rat, Ferula

Songül KARAKAYA, Didem Yilmaz Oral, Serap Gur, Ceyda Sibel Kılıç. Effect of aerial part and root extracts from Ferula orientalis L. growing in Turkey on erectile dysfunction in streptozotocin-ınduced diabetic rats. BioDiCon. 2019; 12(1): 1-6

Corresponding Author: Songül KARAKAYA, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale