ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
The effect of different harvest dates on the yield and quality properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) plant [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(3): 7-13 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.29292

The effect of different harvest dates on the yield and quality properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) plant

Nimet Katar1, Duran Katar2, Recep Temel3, Serkan Karakurt3, İzzet Bolatkıran3, Emel Yıldız3, Amir Soltanbeigi4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Eskişehir, Turkey
2Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Eskişehir, Turkey
3Orman Bölge Müdürlüğü-Eskişehir, Turkey
4Afyon Kocatepe Üniversitesi-Afyon, Turkey

The purpose of this research carried out in 2018 under Eskişehir ecological conditions was to determine the effect of six different harvest dates (T1: 16 August, T2: 29 August, T3: 14 September, T4: 28 September, T5: 15 October and T6: 31 October) on the yield and quality properties rosemary (Rosmarinus officinalis L.). The experiment was established according to a randomized complete-block design with four replications. The composition of the essential oil obtained by the hydro-distillation from the dry leaves of the rosemary plant was analyzed by GC-MS. In the experiment carried out, the mean values of plant height (cm), fresh herb yield (t ha-1), dry herb yield (t ha-1), dry leaf yield (t ha-1), essential oil ratio (%), essential oil yield were determined as 61.87 cm, 15.78 t ha-1, 5.80 t ha-1, 3.55 t ha-1, 0.69% and 23.92 l ha-1, respectively. In the essential oil samples obtained from the harvests made at different dates, 35 different components were identified. The values of the camphor, 1-verbenone, α-pinene, borneol and 1,8-cineol components determined as the main component in the analyzed essential oil samples ranged from 11.67 to 14.78%, from 8.47 to 11.77%, from 8.74 to 11.82%, from 8.61 to 11.12% and from 7.01 to 9.07%, respectively.

Keywords: Rosemary, Rosmarinus officinalis, different harvest dates, essential oil

Farklı hasat zamanlarının biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi

Nimet Katar1, Duran Katar2, Recep Temel3, Serkan Karakurt3, İzzet Bolatkıran3, Emel Yıldız3, Amir Soltanbeigi4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Eskişehir, Turkey
2Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Eskişehir, Turkey
3Orman Bölge Müdürlüğü-Eskişehir, Turkey
4Afyon Kocatepe Üniversitesi-Afyon, Turkey

Bu araştırma, farklı hasat zamanlarının (Z1: 16 Ağustos, Z2: 29 Ağustos, Z3: 14 Eylül, Z4: 28 Eylül, Z5: 15 Ekim ve Z6: 31 Ekim) biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla Eskişehir ekolojik koşullarında 2018 yılında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Biberiye bitkisinin drog yapraklarından su distilasyonu yöntemiyle elde edilen uçucu yağın kompozisyonu GC-MS ile analiz edilmiştir. Yürütülen çalışmada, ortalama bitki boyu (cm), yeşil herba verimi (t ha-1), kuru herba verimi (t ha-1), kuru yaprak verimi (t ha-1), uçucu yağ oranı (%) ve uçucu yağ verimi değerleri sırasıyla 61.87 cm, 15,78 t ha-1, 5.80 t ha-1, 3.55 t ha-1, % 0,69 ve 23.92 l ha-1 olarak tespit edilmiştir. Farklı zamanlarda yapılan hasatlardan elde edilen uçucu yağ örneklerinde 35 farklı komponent olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen uçucu yağ örneklerinde ana bileşen olarak tespit edilen camphor, 1-verbenone, α-pinene, borneol ve 1,8-cineol bileşenlerin değerleri sırasıyla %11.67-14.78, %8.47-11.77, %8.74-11.82, %8.61-11.12 ve 7.01-9.07 arasında değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biberiye, Rosmarinus officinalis, farklı hasat zamanları, uçucu yağ

Nimet Katar, Duran Katar, Recep Temel, Serkan Karakurt, İzzet Bolatkıran, Emel Yıldız, Amir Soltanbeigi. The effect of different harvest dates on the yield and quality properties of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) plant. BioDiCon. 2019; 12(3): 7-13

Corresponding Author: Nimet Katar, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale