ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Antifeedant Effects of Essential oil of Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae) on Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 103-108 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.27928

Antifeedant Effects of Essential oil of Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae) on Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae)

Hilal Yıldırım1, Çağrı Bekircan2, Ersan Bektaş1
1Giresun University, Espiye Vocational School, Giresun, Turkey
2Selçuk University, Sarayönü Vocational School, Konya, Turkey

Antifeedant activity of essential oils obtained from Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae) against S. vigintiquatuorpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) adults that are collected from Ordu were tested in Turkey. In general, protection of plants against pests is performed using chemical insecticides, However the use of chemical insecticides on control of the insects creates serious risks on the ecosystem. Lately, scientists are focused on studies about using essential oils obtained from plants (phytochemicals) as alternatives to chemicals insecticides for pest control. Similarly essential oils obtained from M. longifolia subsp. longifolia L. was prepared in 5 different doses (312.5, 625, 1250, 2500 and 5000 ppm). As a result, essential oils obtained from M. longifolia subsp. longifolia L. were seen to have strong antifeedant effects. It were determined positive correlation (r = 0.733, P < 0.005) between increasing concentrations of the essential oils obtained from Mentha longifolia L. and AFI indices. The AFI value reached a maximum at 5000 ppm. The AFI value for 5000 ppm is 71.88 ± 6.4. Additionally, chemical composition of essential oil of M. longifolia subsp. longifolia leaves were determined by GC-MS analysis. The main component of essential oil of M. longifolia subsp. longifolia was 2-Cyclohexen-1-one (39.58) and second one was p-Menthone (16.97%).

Keywords: antifeedant, Mentha longifolia, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, essential oil

Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae)’dan elde edilen uçucu yağın Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) üzerine Beslenme engelleyici etkileri

Hilal Yıldırım1, Çağrı Bekircan2, Ersan Bektaş1
1Giresun Üniversitesi, Espiye Meslek Yüksekokulu, Giresun, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Sarayönü Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye

Türkiye’de Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae)‘dan elde edilen uçucu yağların Ordu ilinden toplanan S. vigintiquatuorpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) üzerine antifeedant (beslenmeyi engelleyici) etkisi araştırılmıştır. Zararlı böceklere karşı bitkilerin korunması genellikle kimyasal insektisitler kullanılarak yapılmaktadır. Fakat kimyasal insektisit kullanımı ekosistem için ciddi riskler oluşturmaktadır. Son zamanlarda bilim adamları, kimyasal insektisitler yerine bitkilerden elde edilen uçucu yağların (fitokimyasalların) kullanımı üzerine araştırmalara odaklanmışlardır. Benzer şekilde, M. longifolia subsp. longifolia L.‘dan elde edilen uçucu yağ 5 farklı dozda (312,5, 625, 1250, 2500 ve 5000 ppm) hazırlanmıştır. Sonuç olarak M. longifolia subsp. longifolia L.‘dan elde edilen uçucu yağların S. vigintiquatuorpunctata türü üzerinde güçlü bir antifeedant etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Mentha longifolia bitkisinden elde edilen uçucu yağın artan derişimleri ile antifeedant etki arasında pozitif korelasyon korelasyon (r = 0,733, P < 0,005) belirlenmiştir. Antifeedant etki 5000 ppm derişiminde maximuma ulaşmıştır. 5000 ppm için AFI değeri 71,88± 6,4 tür. Buna ek olarak, GC-MS ile M. longifolia subsp. longifolia yapraklarından elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri belirlenmiştir. M. longifolia subsp. longifolia bitkisinden elde edilen uçucu yağda ana bileşen olarak %39,58 oranında 2-Cyclohexen-1-one ve ikinci olarak ta %16,97 oranında p-Menthone tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: antifeedant, Mentha longifolia, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, uçucu yağ

Hilal Yıldırım, Çağrı Bekircan, Ersan Bektaş. Antifeedant Effects of Essential oil of Mentha longifolia subsp. longifolia L. HUDSON (Lamiaceae) on Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). BioDiCon. 2019; 12(2): 103-108

Corresponding Author: Hilal Yıldırım, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale