ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Wild fruits sold in the public bazaars of Edremit Gulf (Balıkesir) and their medicinal uses [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(1): 89-99 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.25733

Wild fruits sold in the public bazaars of Edremit Gulf (Balıkesir) and their medicinal uses

HATİCE İNCİ ALADI1, Fatih Satıl, Selami Selvi
1Balıkesir University, Institues of Natural and Applied Sciences, Balıkesir, Turkey
2Balıkesir University, Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Çağış Campus, 10145, Balıkesir, Turkey
3Balıkesir University, Altınoluk Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme,10870, Balikesir, Turkey

In this study, wild fruits sold in public bazaars in the Edremit Gulf and medicinal uses of these fruits were investigated. During research, ethnobotanical studies were conducted in 12 public bazaars established in Edremit, Burhaniye, Gömeç and Ayvalık districts. In the study were interviewed with 75 informant who sell and the gathered wild fruits naturally from the mountains. Later, ethnobotanical questions were asked to them about the medicinal uses of fruits. As a result of the study, it was determined that 33 taxa belonging to 13 families were collected by villagers and sold for commercial purposes in bazaar markets. The most common families were Rosaceae (16 taxa) and Moraceae (3 taxa). As a result of both the questions directed to the sellers and the data based on the literature, it has been determined that wild fruits were used as a food supplement in the treatment of 35 different diseases. Most of the wild fruits; it has been seen to be used in diabetes, kidney stone, cholesterol, constipation, blood pressure diseases, diarrhea and upper respiratory tract infection.

Keywords: Edremit Gulf, Rosaceae, ethnobotany, public bazaars, medicinal uses

Edremit Körfezi (Balıkesir) semt pazarlarında satılan yabani meyveler ve tıbbi kullanımları

HATİCE İNCİ ALADI1, Fatih Satıl, Selami Selvi
1Balıkesir University, Institues of Natural and Applied Sciences, Balıkesir, Turkey
2Balıkesir University, Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Çağış Campus, 10145, Balıkesir, Turkey
3Balıkesir University, Altınoluk Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme,10870, Balikesir, Turkey

Bu çalışmada Edremit Körfezi’ndeki halk pazarlarında satılan yabani meyveler ve bu meyvelerin tıbbi kullanımları araştırılmıştır. Çalışma süresince; Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kurulan 12semt pazarında etnobotanik incelemeler yapılmıştır. Çalışmada, dağlardan doğal olarak topladıkları meyveleri satan ya da toplayıp kullanan 75 kişi ile görüşme yapılmış ve meyvelerin tıbbi kullanımları hakkında etnobotanik sorular yöneltilmiştir. Çalışma sonucunda, 13 familyaya ait 33 taksonun köylüler tarafından toplandığı ve semt pazarlarında ticari amaçlarla satıldığı tespit edilmiştir. En fazla kullanımı olan familyalar; Rosaceae (16 takson) ve Moraceae (3 takson)’ dir. Hem satıcılara yöneltilen sorular hem de literatüre dayalı veriler sonucunda yabani meyvelerin, 35 farklı hastalığın tedavisinde gıda takviyesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yabani meyvelerin en fazla; diyabet hastalıkları, böbrek taşı, kolesterol, kabızlık, tansiyon, ishal ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Edremit Körfezi, Rosaceae, etnobotanik, halk pazarları, tıbbi kullanımlar

HATİCE İNCİ ALADI, Fatih Satıl, Selami Selvi. Wild fruits sold in the public bazaars of Edremit Gulf (Balıkesir) and their medicinal uses. BioDiCon. 2019; 12(1): 89-99

Corresponding Author: HATİCE İNCİ ALADI

Quick Search

LookUs & Online Makale