ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Distribution, diversity, habitat preferences, and interactions with environmental variables of ostracod (Crustacean) species living in Gulf of Gemlik (The Sea of Marmara, Turkey) [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 173-184 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.03522

Distribution, diversity, habitat preferences, and interactions with environmental variables of ostracod (Crustacean) species living in Gulf of Gemlik (The Sea of Marmara, Turkey)

Ferda Perçin Paçal1, Selçuk Altınsaçlı2, Saltuk Buğra Arısal3, Hüsamettin Balkıs4
1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, Istanbul, Turkey
2Merdivenköy Mahallesi, Ortabahar St. No: 20/4, Kadıköy, İstanbul, Turkey
3Nişantaşı University, Vocational School,, Medical Laboratory Tecniques, Bayrampaşa, 34030 İstanbul, Turkey
4Istanbul University, Faculty of Science, Department of Biology, Vezneciler, 34134 İstanbul, Turkey

The Gulf of Gemlik, located in the southeast of the Sea of Marmara, is facing a pollution threat due to intense of industrial facilities and urbanization with population growth. This study determined the living ostracod species in the Gulf of Gemlik and investigated their interactions with ecological parameters during a four-season period (August 2011, November 2011, February 2012, May 2012). Twenty-five ostracod species belonging to eight families were identified between at depths 1–96 m. The most abundant ostracod species in the gulf was Loxoconcha rhomboidea, Xestoleberis communis, Xestoleberis aurantia, and Aurila convexa. Positive correlations were observed between the individual numbers with dissolved oxygen, temperature, pH, and species numbers, according to Spearman correlations. Negative relationships were observed between individual numbers/depth and individual numbers/salinity.

Keywords: Ostracoda, Gulf of Gemlik, ecology, distribution, Sea of Marmara

Gemlik Körfezi’nde (Marmara Denizi, Türkiye) yaşayan ostrakod (Crustacea) türlerinin dağılımı, çeşitliliği, habitat tercihleri ve çevresel değişkenlerle etkileşimleri

Ferda Perçin Paçal1, Selçuk Altınsaçlı2, Saltuk Buğra Arısal3, Hüsamettin Balkıs4
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı
2Merdivenköy Mahallesi, Ortabahar Sok. No: 20/4, Kadıköy, İstanbul, Turkey
3Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
4İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Gemlik Körfezi, sanayi tesislerinin yoğunluğu, nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle kirlik tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu çalışmada Gemlik Körfezi’nde yaşayan ostrakod türleri belirlenerek, dört mevsim boyunca ekolojik parametlerle ostrakod türlerinin etkileşimleri araştırılmıştır. (Ağustos 2011, Kasım 2011, Şubat 2012, Mayıs 2012). 1-96 m arasındaki derinliklerden sekiz familyaya ait 25 ostrakod türü tespit edilmiştir. Gemlik Körfezi’nde en yüksek bolluğa sahip ostrakod türleri olarak Loxoconcha rhomboidea, Xestoleberis communis, Xestoleberis aurantia ve Aurila convexa belirlenmiştir. Spearman korelasyonuna göre ostrakod birey sayısı ile çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH ve tür sayısının pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ostrakod birey sayısının, derinlik ve tuzluluk ile de negatif ilişkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ostracoda, Gemlik Körfezi, ekoloji, dağılım, Marmara Denizi

Ferda Perçin Paçal, Selçuk Altınsaçlı, Saltuk Buğra Arısal, Hüsamettin Balkıs. Distribution, diversity, habitat preferences, and interactions with environmental variables of ostracod (Crustacean) species living in Gulf of Gemlik (The Sea of Marmara, Turkey). BioDiCon. 2019; 12(2): 173-184

Corresponding Author: Ferda Perçin Paçal, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale