ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084
Chromosome number and karyomorphologic studies of endemic Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff [BioDiCon]
BioDiCon. 2019; 12(2): 169-172 | DOI: 10.5505/biodicon.2019.02486

Chromosome number and karyomorphologic studies of endemic Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff

Meryem Bozkurt, Kuddisi Ertuğrul, Tuna Uysal
Selçuk University, Science Faculty, Department of Biology, Konya, Turkey

This paper is the first report known concerning with chromosome number and morphology of Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff in Turkey. Karyomorphological analyses includes the chromosome length, centromer position, the arms rates (short/long) and asymmetry indices. In the analyses, the chromosome number of A. victoriae was determined as 2n = 2x = 16 and this data was consistent with the suggested chromosomal counts in Index to Plant Chromosome Numbers (IPCN) for the genus. The karyotype of A. victoriae consists of metacentric and submetacentric chromosomes and the species is seen fairly different from in points of chromosome lengths (CVCL: 30.774). The chromosome formula has been determined as 2sm+14m and the species consists of symmetric chromosomes (AI: 2.958, CI: 46).

Keywords: Astragalus victoriae, endemic, chromosome numbers, karyomorphology, Turkey

Endemik Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff Türünün kromozom sayı ve karyomorfolojik çalışmaları

Meryem Bozkurt, Kuddisi Ertuğrul, Tuna Uysal
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya

Bu makale, Türkiye'de Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff türünün kromozom sayısı ve morfolojisi ile ilgili bilinen ilk rapordur. Karyomorfolojik analizler kromozom uzunluğu, sentromer pozisyonu, kol oranları (kısa/uzun) ve asimetri indekslerinin belirlenmesini içermektedir. Analizlerde, diploid kromozom sayısı 2n = 2x = 16 olarak belirlenmiş ve bu veri bitki kromozom sayı indeksinde (IPCN) cins için önerilen temel kromozom sayısı ile tutarlıdır. A. victoriae'nin karyotipi, metasentrik ve submetacentrik kromozomlardan oluşur ve bu tür kromozom uzunlukları açısından oldukça farklı görünür (CVCL: 30.774). Kromozom formülü 2sm+14 m olarak belirlenmiş olup, kullanılan kromozom indekslerine göre tür simetrik kromozomlardan oluşmaktadır (AI: 2.958, CI: 46).

Anahtar Kelimeler: endemik, kromozom sayımları, karyomorfoloji, Türkiye

Meryem Bozkurt, Kuddisi Ertuğrul, Tuna Uysal. Chromosome number and karyomorphologic studies of endemic Astragalus victoriae Podlech & Kirchhoff. BioDiCon. 2019; 12(2): 169-172

Corresponding Author: Meryem Bozkurt, Türkiye

Quick Search

LookUs & Online Makale